Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. VideoproduksjonChevronRight
  5. FlerkameraproduksjonChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter at du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • vite hva en flerkameraproduksjon er
  • kjenne til de ulike fasene i en flerkameraproduksjonsprosess
  • kjenne til sentrale virkemidler i en flerkameraproduksjon
  • kunne jobbe i team og forstå samspillet i en flerkameraproduksjon
  • forstå sammenhengen mellom samarbeidet i produksjonsprosessen og kvaliteten på sluttproduktet