Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. VideoproduksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Videoproduksjon

Å jobbe med levende bilder er en sammensatt arbeidsprosess. Videoproduksjon handler om alt fra konkretisering av idéen, uttegning og opptak, til redigering og klipping.

Synopsis, manus og storyboard

En synopsis er et kort sammendrag av det filmen skal handle om. Når en synopsis skal videreføres til et filmmanus må du ha grunnleggende innsikt i fortelleteknikk og dramaturgi i film. Et filmmanus er en beskrivelse av handlingen og replikkene i filmen, og beskriver hvordan historien forløper fra A til Å.

Når manuset er ferdig, må det overføres til et storyboard. Storyboardet ligner litt på en tegneserie. Det viser de bildene publikum skal få se når filmen er ferdig.

Videokamera og kamerabevegelser

Storyboardet er den «oppskriften» filmfotografen skal følge. En filmfotograf må være venn med videokameraet og kunne bruke grunnleggende manuelle kamerainnstillinger.

Filmproduksjon handler også om bevisst bruk av kameravinkler og kamerabevegelser som panorering og tilting. Filmopptak er filmens råmateriale. En filmfotograf gjør derfor ofte flere opptak, slik at redigereren senere kan velge det opptaket som fungerer best.

Videoredigering og filformater

I en film er det rekkefølgen for bildene som skaper samanheng og mening. Hvert bilde blir påvirket av det bildet som er vist før, og det bildet som kommer etterpå. Selve filmen blir derfor til når opptakene blir «klippet» eller redigert. I dag skjer dette digitalt i et videoredigeringsprogram. Filmklipperen vet hvordan dette best kan gjøres, og følger prinsipper som gjelder for klipping av film.

Den som redigerer må kjenne til standarder for bildeformat og lydformat, og kunne importere filer og eksportere en film i hensiktsmessig format.

Læringsressurser

Videoproduksjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale