Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. LydproduksjonChevronRight
  5. Hvilket miljø velger du?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hvilket miljø velger du?

I sammenstillingene av bilde og lyd får vi inntrykk både gjennom hørsel og syn. Klarer du å skille hva det er som gir deg informasjon og hva som gir opplevelse i disse eksemplene?

Gå sammen med andre og diskuter

  • Hvilket av de to miljøene ville dere oppholdt dere lengst i?
  • Hvilken informasjon og opplevelse får dere på lydsiden og på bildesiden?
  • Hva er det lyd og bilde bidrar med hver for seg og sammen?
  • Hvorfor er det slik, på hvilken måte er de ulike sansene viktige?
  • Hva har dette å si for hvordan dere skal planlegge og bygge lydbilder uten og med bilder?

Ta gjerne en runde i plenum etterpå og hør hva de andre har snakket om.

Læringsressurser

Lydproduksjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs