Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. LydproduksjonChevronRight
  5. Intervjuteknikk på radioChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Intervjuteknikk på radio

Siri Knudsen er en kjent stemme fra programmene Popsalongen og Lydverket. Siri jobber nå i NRK P3. I lydklippet nedenfor gir Siri deg noen tips når du skal lage et radiointervju.

Portrett av Siri Knudsen. Foto.

Intervjuteknikk på radio

0:00

Siris råd kan oppsummeres slik:

  • forbered spørsmål i forkant
  • lytt til det som blir sagt
  • hold kjeft, la intervjuobjektet fortelle
  • still oppfølgingsspørsmål

Still åpne spørsmål

Åpne spørsmål er spørsmål som ikke kan besvares med bare ja eller nei. Når du intervjuer en politiker, ønsker du kanskje først og fremst å få et klart svar. Da kan du godt stille lukkede spørsmål. De alle fleste intervjuer blir likevel bedre dersom du får intervjuobjektet til å fortelle. Forbered spørsmålene du vil stille på forhånd, men ikke glem å lytte til det intervjuobjektet sier. Still gjerne spontane oppfølgingsspørsmål.

Stå eller sitt nær intervjuobjektet

Nærhet gir best lyd. Stå gjerne ved siden av i stedet for rett overfor den du skal intervjue. Det virker mindre ”truende”. Fortell at du vil stå/sitte nær intervjuobjektet for å få god lyd.

Informer på forhånd

Fortell intervjuobjektet hva intervjuet skal dreie seg om. Det skaper trygghet og gjør intervjusituasjonen bedre.

Ja ja ja

I samtale med andre bekrefter vi ofte at vi følger med, ved for eksempel å si hm og ja. Det gjør seg dårlig i et lydopptak. Bruk heller blikk og kroppsspråk i opptakssituasjoner.

Læringsressurser

Lydproduksjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs