Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
  4. IdéutviklingChevronRight
  5. Rollespill i arbeid med ideerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Rollespill i arbeid med ideer

Poenget med rollespill i en idéprosess er å dele en ide med andre og se om den kan videreutvikles. I NABC-metoden kalles slike møter med rollespill for «vannhull».

Elever sitter rundt et bord og snakker sammen. Foto.
Liker de du møter ved ”vannhullet” ideen din som den er, eller har de forslag som kan gjøre den enda bedre?

Dersom du har sett programmer om dyr på TV, vet du at vannhull er steder der mange forskjellige dyrearter møtes for å slukke tørsten. Når vi bruker dette begrepet om idéutvikling, er tanken at et møte mellom mennesker med ulik bakgrunn, som har ulikt syn på ideen, kan tilføre den verdi.

Rollespill

Målet med rollespillet er å utvikle ideen videre, med brukernes behov i fokus. I et slikt rollespill er negativ kritikk forbudt! Etter at du har pitchet ideen din, gir du deltakerne ved vannhullet ulike roller:

  • de som konsentrerer seg om hva som er bra med ideen akkurat som den er
  • de som konsentrerer seg om hva som kan gjøre ideen enda bedre
  • de som spiller kunden og stiller spørsmål

Gruppa kan bestå av bare dere som jobber med ideen, men det kan også være hensiktsmessig å ta med seg faktiske brukere, eksperter på området, eller andre som kan dele ulike syn og forslag.

Team som slår knokene sammen. Foto.
Samarbeid kan utvikle andre og bedre ideer enn du klarer å komme på alene.

Seks tenkehatter

Andre ganger kan det være hensiktsmessig at alle i gruppen har samme rolle og jobber som et team med en felles vinkling. Da får dere mulighet til å fokusere på ett område om gangen.

Edward de Bono introduserte et system for idéarbeid som han kalte «seks tenkehatter». Det er basert på parallelltenking, at alle i gruppen prøver å ha samme rolle og tankesett samtidig.

Idéutviklingen deles inn i faser der dere veksler mellom hva slags roller og fokus dere skal ha som gruppe:

Hvit hatt: fakta og opplysninger – dele alt vi vet om temaet vi jobber med – objektivt

Rød hatt: følelser og intuisjon – alt vi føler rundt temaet, men ikke helt kan forklare – subjektivt

Svart hatt: utfordringer – det som står på spill, og alt som kan gå galt – objektivt

Gul hatt: konstruktive muligheter og håp, visjoner og drømmer – objektivt og spekulerende

Grønn hatt: kreativitet, ideer og løsningsforslag, ser etter alternativer – spekulerende

Blå hatt: oversikt og kontroll – brukes i starten og slutten av prosessen

Det kan lønne seg å starte med det området dere tror vil ta mest tid. Hvis dere jobber med et tema som har mye følelser knyttet til seg, kan det være lurt å begynne med røde hatter. Da får dere tydeliggjort hvilke følelser gruppemedlemmene har rundt saken.

Hvis det er et mer «nøytralt» tema, kan det lønne seg å starte med hvite fakta-hatter for å få en felles forståelse av hva saken handler om, og hva dere vet.

Uansett hvilket område dere jobber med, er det viktig at ingen tar en annen retning enn det dere har avtalt. Det er ikke tillatt for en enkelt å bytte modus uten at hele gruppa gjør det sammen.

For å hjelpe alle med å fokusere kan det være en idé å faktisk ha på seg fargede luer eller hatter. Alternativt kan dere legge en farget gjenstand på bordet mellom dere eller ha den aktuelle fargen oppe på en skjerm som alle kan se.

Læringsressurser

Idéutvikling

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs