Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
  4. IdéutviklingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Idéutvikling

God kommunikasjon starter ofte med en god idé. Den kreative prosessen fram mot produksjonsstart blir ofte undervurdert, spesielt av nybegynnere og amatører.

Å tenke ut, utvikle og velge ideer krever øvelse. Hva er en idé? Hvor kommer ideene fra og hvorfor er ideutvikling viktig?

Sett deg inn i idéutviklingsmodellen Klar, ferdig, kreativ. KFK-modellen bryter idéfasen ned i fire delfaser:

  • utforskning
  • idemyldring
  • utvelging
  • presentasjon

Teknikker for ideutvikling

Det fins utallige teknikker du kan bruke for å framskaffe en god idé, teste den ut og videreutvikle den. Noen kan brukes individuelt. Andre egner seg best i samarbeid mellom flere. Moodboard, rollespill og skissetegning er noen slike teknikker.

Læringsressurser

Idéutvikling

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs