Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. MediehistorieChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mediehistorie

Mediehistorie handler om hvordan mennesker har tilegnet seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepoker. Den viser oss også hvordan tilgang til ny teknologi er med på å endre samfunnet.

En gammel mann sitter i en stol og ser på er rødt plastikkfjernsyn. Foto.

Teknologihistorien forteller oss hvordan de ulike mediene er blitt til. Mediespesifikke formidlingskanaler som aviser, fjernsyn og radio befinner seg mellom kildene og publikum, og styrer på den måten strømmen av informasjon og kommunikasjon i et samfunn. Mediehistorien er derfor mer enn historien til enkeltmediene. Den handler om samspillet mellom alle mediene i et samfunn på et bestemt tidspunkt.

Teknologiske nyvinninger skaper nye rammer for formidling og kommunikasjon. Maktbalansen i samfunnet endres når de som tradisjonelt har vært mottakere av massekommunikasjon, får mulighet til å innta en aktiv rolle som avsendere.

Læringsressurser

Mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale