Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Debatt

Offentlig debatt er nødvendig i et levende demokrati. Mediene er en viktig arena for meningsutveksling om både store og små saker. Derfor er mediemangfold viktig. Alle stemmer bør nemlig komme til orde i samfunnsdebatten, også din!

Figurer med ulike snakkebobler. Illustrasjon.

Hva debatterer vi?

Lokalpolitiske saker, som veibygging, kollektivtransport eller nedlegging av skoler, vil ofte oppta mange. Det samme gjør store temaer som krig, miljø og religion. Saker som disse har sin naturlige plass i den offentlige debatten.

Noen mener temaer som kosthold og trening er personlige anliggender og ikke samfunnstemaer. Det bør derfor ikke være noe som diskuteres i avisene. Andre vil si at alt som kan lære oss noe om hvem vi er, og hvordan vi skal leve livene våre, er viktige temaer også i samfunnsdebatten.

Vi ser også eksempler på at alvorlige, personlige hendelser, som for eksempel kreft eller voldtekt, kan bli brukt i samfunnsdebatten som utgangspunkt for å diskutere kvaliteten ved sykehusene eller om rettssystemet er godt nok.

Diskuter med en medelev

Velg noen av temaene nedenfor og diskuter hva som kjennetegner debatten om disse temaene når den foregår i privat sammenheng, og når den foregår i offentligheten.

Debatten endrer seg over tid

Den offentlige debatten endrer seg over tid. Selv om enkelte temaer går igjen, vil måten de blir diskutert på, vinklingene i sakene og argumentene som bli brukt, være forskjellig.

Åpen post var et debattprogram som gikk på NRK på 1960-tallet. Programleder var Kjell Arnljot Wig. I studio gikk det hardt for seg, og det steg røyk både fra opphissede gjester og fra sigaretter. I dette utdraget (sendt 1966) ser vi overlærer Tove Pihl, programdirektør Otto Nes, kringkastingssjef Hans Jacob Ustvedt og redaksjonssekretær Øystein Østenstad. Utdraget er bearbeidet for TV-serien Perspektiv (NRK 2006).

Diskuter med en medelev

  • Hva er tema for debatt i dette innslaget?
  • På hvilke måter er debatten utdatert?
  • Hva er fremdeles relevant?

Læringsressurser

Ytringsfrihet og demokrati

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale