Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Mediene i samfunnetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mediene i samfunnet

Ytringsfrihet og mediemangfold er en forutsetning dersom vi i et demokrati skal være i stand til å gjøre oss opp egne meninger. Bare tenk deg hvordan det hadde vært å skulle velge representanter til Stortinget uten noen som helst informasjon om hva kandidatene mente om ulike saker.

Trafikklys i metropolnatta. Bilde og illustrasjon.

Emner

Mediene i samfunnet

 • Ytringsfrihet er en individuell rettighet og Grunnloven gir staten et spesielt ansvar for at grupper i samfunnet skal få uttrykke seg i mediene.

 • Mediestrukturen i et land er et resultat av politiske beslutninger. I Norge er mål for mediepolitikken å sikre ytringsfrihet og mediemangfold.

 • Balansen mellom mediemakt og politisk makt er ulik avhengig av styresettet i et land. Også mellom land er det ulik balanse på salg av medieinnhold.

 • Makt og medier

  Makten til mediene avhenger av samfunnsstrukturen. I et demokrati fungerer de som den fjerde statsmakt, men i autoritære systemer er de talerør for staten.

 • Mediehistorie

  Mediehistorie handler om informasjonsutveksling og kommunikasjon i ulike tidsepoker, og hvordan tilgang til ny teknologi har endret samfunnet.

 • Medieuttrykk har ulike funksjoner i samfunnet. De kan få publikum til å mene og handle, eller endre hele systemer i samfunn.

Læringsressurser

Mediene i samfunnet