Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
  5. Profesjonsetiske prinsipper i kommunikasjonsbransjenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Profesjonsetiske prinsipper i kommunikasjonsbransjen

Jobber du ut fra profesjonsetiske prinsipper som kommunikasjonsrådgiver, må du ta hensyn til mer enn bare virksomhetens egeninteresser. Du må også være i dialog med omgivelsene.

Menneskemengde balanseres mot rot. Illustrasjon.

Profesjonsetikk er grunnen til at en lege redder liv, selv om pasienten har gjort noe forferdelig, eller at en advokat bruker jussen til det beste for sin klient, uavhengig av om hun eller han har begått et forferdelig mord.

Jobber du med kommunikasjon i en virksomhet, har du også etiske prinsipper du forholder deg til, men etikken står ikke like sterkt som for advokater og leger.

Profesjonsetiske prinsipper i kommunikasjonsbransjen

Bransjeorganisasjonen i Norge er Kommunikasjonsforeningen. Den har foreslått at alle som jobber med kommunikasjon bør handle i tråd med noen bestemte profesjonsetiske prinsipper. Disse skal gjelde på tvers av alle situasjoner og skal ideelt sett legge føringen for hva som er normen for oppførsel i bransjen.

  • Medlemmene skal være redelige og utvise integritet. Dette betyr at den som jobber med kommunikasjon, ikke skal lyve eller manipulere.
  • Medlemmer skal ikke gå på akkord med egne etiske prinsipper fordi sjefen gir ordre om det.
  • Hensynet til samfunnets beste bør være avgjørende.

Etikk i praksis – å ta samfunnsansvar

Når du jobber med kommunikasjon i en virksomhet, og skal hjelpe arbeidsgiveren din med etikk, er det minst to ting som gjelder:

  • For det første må du minne om at virksomheten må ta hensyn til andre ting enn bare egne interesser.
  • For det andre må du bidra til at virksomheten har en systematisk dialog med omgivelsene. Hva synes egentlig folk? Hva er akseptabel atferd?

Et etisk forankret utgangspunkt vil være å planlegge kommunikasjon med tanke på å ta samfunnsansvar.

Det betyr at en bedrift ikke bare kan konsentrere seg om å tjene mest mulig penger. Bedriften må også ta hensyn til egne ansatte og til miljøet. Dette kan kalles en etisk plattform for bransjen som sier: «Slik bør du oppføre deg.»

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale