Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
  5. Pressekonferanser og nettverksbygging ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Pressekonferanser og nettverksbygging

Etater, bedrifter og organisasjoner inviterer gjerne journalister til pressekonferanse dersom de har noe de ønsker å si til mange samtidig. Men det er også viktig å bruke tid på å bygge opp gode relasjoner til journalister som jobber med saker som angår din oppdragsgiver.

Pressekonferanse etter ulykke. Foto.
Politiet innkaller mediene til pressekonferanser når det har skjedd alvorlige ulykker.

Forbered pressekonferansen godt

Dersom du skal holde en pressekonferanse, må temaet på konferansen være spennende nok til at journalister fra flere medier synes det er verdt å sette av tid til å møte opp. Dette betyr at det journalistene forventer å høre på konferansen, oppfyller vanlige nyhetskriterier. Derfor er det ikke alle saker som egner seg til å bli presentert på en pressekonferanse.

Når du har bestemt deg for å invitere til pressekonferanse, bør lederen av virksomheten, samarbeidspartnere eller du som kommunikasjonsrådgiver planlegge en liten tale i forkant. I talen kan den informasjonen dere ønsker å komme med, formidles til alle nyhetsmediene samtidig. Husk at uttalelser på en pressekonferanse kan gjengis i mediene som sitater. Derfor må det som sies, være godt forberedt.

Det er vanlig å åpne for spørsmål fra salen. Da kan journalister som sitter i salen, komme med spørsmål direkte til dem som sitter i panelet.

Tilby eksklusive intervjuer

Mange redaksjoner ønsker eksklusivitet i sine saker. Det betyr at de har lyst til å intervjue hovedpersonene i en sak alene. Dersom du ønsker mye publisitet om en sak, kan det være lurt å sette av tid til eksklusive intervjuer i etterkant. Dette er vanlig blant annet ved promotering av filmer. Da blir ulike redaksjoner invitert til pressekonferanse der de i etterkant får et par minutter med hver skuespiller.

Bygg nettverk

Bedrifter har ofte saker som ikke lar seg formidle via pressemeldinger eller pressekonferanser fordi de ikke har tilstrekkelig nyhetsverdi. I slike tilfeller har likevel kommunikasjonsrådgivere mulighet til å skape oppmerksomhet om saker ved å bruke nettverket sitt. En kommunikasjonsrådgiver vil ofte bruke tid på å bli kjent med journalister som skriver om temaer som er viktige for bedriften han eller hun representerer. Slik vet kommunikasjonsrådgiveren hvilke saker journalisten er spesielt interessert i.

Gjør saken spennende

For å få «napp» i en redaksjon er det viktig for kommunikasjonsrådgiveren å selge inn saken ved å vinkle den på en måte som gjør at journalisten blir interessert. Redaksjoner konkurrerer ofte om å være først ute med nyheter og å få de mest spennende vinklingene. Noen ganger kan det være lurt å tilby journalister i ditt nettverk eksklusivitet mot at de slår saken stort opp.

Personifisering og sensasjon er to nyhetskriterier som ofte selger. Jobber du for eksempel i en fiskeribedrift som har funnet opp et nytt salgsprodukt, kan du personifisere saken med å tilby journalisten å intervjue en person som har et nært forhold til nettopp dette produktet. Noe annet bedriften kan gjøre, er å invitere hele byen til fest på torget der bordene bugner av bedriftens fiskeriprodukter. Slike markedsføringsstunt får ofte store oppslag i lokalavisa. Det gjelder å tenke kreativt, positivt og nytt.

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale