Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
  5. Etiske retningslinjer for kommunikasjonsbransjen ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Etiske retningslinjer for kommunikasjonsbransjen

En kommunikasjonsmedarbeider må sette seg inn i de etiske reglene som er utarbeidet for kommunikasjonsbransjen. Dette er prinsipper som beskriver hvordan medarbeideren skal opptre i arbeidet sitt.

Conceptual Confident Young Businesswoman on a Gray Gradient Background with Balance Justice Scale Drawing.

En kommunikasjonsarbeider skal formidle og tilrettelegge informasjon for en oppdragsgiver. Målet er å skape et godt omdømme. For at en organisasjon eller bedrift skal kunne hevde seg i konkurransen med andre er tillit og troverdighet svært viktig. Noen ganger kan kommunikasjonsarbeideren havne i et etisk dilemma, da er det viktig å ha etiske retningslinjer å forholde seg til.

Etiske retningslinjer

Kommunikasjonsforeningen har utarbeidet et sett med profesjonsetiske prinsipper som beskriver hvordan medarbeidere skal opptre i arbeidet sitt. Viktige fokusområder her er integritet og konfidensialitet. De etiske retningslinjene slår fast at en kommunikasjonsmedarbeider blant annet skal jobbe for åpenhet og innsyn, og gjøre informasjon forståelig og tilgjengelig. I tillegg skal medarbeideren være åpen om rolle, metoder og bindinger.

Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipperEn kommunikasjonsmedarbeider skal:

  • Fremme åpenhet og innsyn, og aktivt bidra til forståelse og den opplyste samtale.
  • Gi så fullstendig informasjon som mulig uten at det går på bekostning av taushetsplikten.
  • Kommunisere ærlig og tydelig, og være åpen om avsender, rolle, metoder og bindinger.
  • Utvise ansvarlighet med metoder og bruk av verktøy for analyse av brukerdata.
  • Tilstrebe likebehandling og gjøre informasjon forståelig og tilgjengelig


Samfunnsansvar

Det ansvaret en organisasjon eller bedrift er ventet å ta på seg overfor menneskene, samfunnet og miljøet som blir påvirket av virksomheten.

Alle bedrifter og organisasjoner har et samfunnsansvar. Hvis handlingene til et selskap får konsekvenser for samfunn og miljø, skal virksomheten ta ansvar for det. Kommunikasjonsavdelingen til et selskap får gjerne ansvaret for å sette lys på virksomhetens etikk og samfunnsansvar. Tydelig kommunikasjon på dette området kan heve bedriftens omdømme.

Kilder:

Asbjørnsen, D., Beyer, A., Kjelling, K., Strand Larsen E., Totland, G., m fl. (2018). Hallo, Medier og kommunikasjon 2. Oslo: Aschehoug & Co.

Kommunikasjonsforeningen (2020). Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipper. Hentet 15.mai 2020 fra https://www.kommunikasjon.no/om-oss/etiskraad#Etiske%20prinsipper

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale