Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. MediebransjenChevronRight
 4. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
 5. Hva gjør en kommunikasjonsrådgiver?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva gjør en kommunikasjonsrådgiver?

En kommunikasjonsrådgiver har en allsidig jobb som omfatter alt fra å skrive taler for sjefen til omdømmebygging og interninformasjon. I vår tid må kommunikasjonsmedarbeidere også være aktive i sosiale medier.

Bygger omdømme og formidler informasjon

Kjerneoppgavene til en kommunikasjonsrådgiver er å sørge for at bedriftens omdømme er best mulig, og at personer i målgruppa får den informasjonen de trenger. Kommunikasjonsrådgiverne kan bruke ulike mediekanaler. Informasjon som skal ut til mange, kan for eksempel formidles via en pressemelding til ulike nyhetsmedier. Det er også vanlig å legge til rette for pressekonferanser dersom bedriften har noe de ønsker skal formidles i flere mediekanaler samtidig.

En kommunikasjonsrådgiver vil i tillegg ofte skrive utkast til taler og utarbeide svar som bedriftens ledere skal framføre offentlig. Noen ganger er det kommunikasjonsrådgiverne som er bedriftens talsperson i stedet for bedriftslederne.

Aktiv i sosiale medier

En annen oppgave kommunikasjonsavdelinger har, er å oppdatere bedriftens nettsider og kontoer i sosiale medier. Direkte kommunikasjon med kunder og klienter gjennom nyhetsbrev, e-poster og informasjon på sosiale medier til disse gruppene er også en del av kommunikasjonsrådgivernes ansvar. I tillegg er de med på å utforme innholdet i bedriftens reklamekampanjer og merkevarebygging, av og til også visuelt. Større bedrifter har gjerne egne avdelinger som tar seg av dette arbeidet i samarbeid med kommunikasjonsrådgiverne.

Typiske arbeidsoppgaver for kommunikasjonsrådgivere kan oppsummeres slik:

 • Mediekontakt
  • skrive pressemeldinger
  • holde pressekonferanser
  • svare på negativ publisitet
  • skrive taler for bedriftens ledere
  • publisere i bedriftens egne kanaler
 • Reklamearbeid
  • samarbeide med reklamebyrå
  • lage kampanjer
 • Internkommunikasjon
  • motivere ansatte
  • sikre informasjonsflyt
 • Bransjeorientering
  • holde seg oppdatert på konkurrenter
  • samarbeide profesjonelt med ulike aktører
 • Direktekommunikasjon
  • informere publikum, målgruppa og følgere
  • forsterke eksisterende kunders lojalitet

Kommunikasjonsavdelingens arbeidsområder

Kommunikasjonsavdelingen utarbeider gjerne en kommunikasjonsplan som handler om hvilket omdømme bedriften skal jobbe for å nå på sikt, og hvordan man skal nå målene. En slik plan kan omfatte analyser av bedriftens behov, målgrupper og aktuelle mediestrategier. En kommunikasjonsplan er gjerne langsiktig, den kan gjerne gå over flere år, og ses gjerne i sammenheng med andre planer, som markedsplaner og forretningsplaner.

En kommmunikasjonsavdeling kan være organisert på ulike måter. Filmen nedenfor er laget av kommunikasjonsavdelingen i Statens Vegvesen til intern bruk. I denne filmen får du et innblikk i hva en kommunikasjonsavdeling i en stor statlig bedrift jobber med.

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale