Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. MediebransjenChevronRight
 4. JournalistikkChevronRight
 5. Oversikt over journalistiske sjangreChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Oversikt over journalistiske sjangre

Det finnes mange ulike subjektive og objektive sjangre, og det er ikke uvanlig at ulike betegnelser brukes om samme sjanger. I tillegg er sjangrene i stadig endring.

Mann leser avis på ipad på trikken. Foto.

Noen objektive sjangre låner elementer fra subjektive sjangre. Disse kalles hybridsjangre. Eksempler på slike hybrider er feature-, magasin- og portrettsjangre. Disse er bygd opp som objektive sjangre, men journalisten er mer synlig til stede, i og med at han bruker mange sanser og litterære virkemidler for å lage saken.

Hovedkategorier

Sjangre

Kjennetegn

Subjektive sjangre

Leder

 • skrives ofte av en av redaktørene
 • er redaksjonens syn på en sak
 • står ofte på side 2 eller på egen meningsside

Anmeldelse

 • en av journalistenes mening om en ny film, bok, konsert e.l.
 • skal være en bruksanvisning slik at målgruppen vet om produktet er noe for dem

Leserinnlegg og kommentarfelt

 • lar den enkelte mottaker komme med sitt syn på en sak
 • leserinnlegg i avis, kommentarfelt på nett

Kommentar og kronikk

 • kan skrives av en i redaksjonen, men gjerne også av en fagperson utenfor redaksjonen
 • skal gi dybdekunnskap om et tema

Objektive sjangre

Nyhetsartikkel

 • kort, konsis, svarer på grunnleggende spørsmål
 • det viktigste først
 • lar kildene komme til orde

Nyhetsreportasje

 • går gjerne mer i dybden enn en nyhetsartikkel
 • bruker flere kilder
 • har fokus på bakgrunn og årsak
 • journalisten er til stede

Intervju

 • enkelt oppsett med spørsmål og svar
 • brukes gjerne som en del av en nyhetsreportasje eller artikkel

Notis

 • kort nyhetsmelding som gir grunnleggende informasjon om en aktuell hendelse
 • gjerne bare 10–15 setninger

Hybridsjangre

Feature

 • hører til i objektiv-kategorien, men journalisten bruker alle sanser og litterære virkemidler
 • går i dybden, gir leseren en større forståelse av et tema

Portrettintervju

 • hører til i objektiv-kategorien, men journalisten bruker alle sanser og litterære virkemidler
 • gir leseren dybdekunnskap om en aktuell person i nyhetsbildet

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale