Hopp til innhold

Oppgave

Kjønnsmangfold, respekt og anerkjennelse

Hvordan kan vi skape et samfunn der vi anerkjenner og har respekt for ulike kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter? I denne oppgaven skal du reflektere over hvordan vi kan bidra til toleranse og respekt i samfunn med kjønnsmangfold.

En rekke regnbueflagg under Oslo pride-parade i 2018. Foto.

Regnbueflagget under en pride-parade i Oslo.

Kjønnsmangfold vil si at det finnes mange forskjellige kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Selv om vi har kjønnsmangfold i Norge, risikerer mennesker som bryter med de tradisjonelle kjønnsnormene å møte intoleranse og fordømmelse.

I denne oppgaven skal du reflektere over og diskutere kjønnsmangfold og svare på følgende problemstilling:

  • Hvordan kan vi skape et samfunn der vi anerkjenner og respekterer ulike kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter?

Dere kan svare på denne oppgaven på flere forskjellige måter. For eksempel kan dere velge å avgrense oppgaven og fokusere på noen konkrete utfordringer og løsninger eller velge en bredere tilnærming. Jobb individuelt eller i grupper og velg ulike arbeidsmåter. Dere kan for eksempel

  • skrive et refleksjonsnotat

  • lage en presentasjon ved hjelp av Powerpoint, Prezi, Keynote eller et annet presentasjonsverktøy

  • lage en podkast der dere svarer på oppgaven ved hjelp av et intervju, en radiodokumenter eller et rollespill

  • lage en kampanjeplakat eller kampanjevideo

Sist oppdatert 06.06.2021
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Kjønnsmangfold