Hopp til innhold

Identitet i mediesamfunnet

Vi er omgitt av medier. På sosiale medier utrykker vi oss selv, og mediene er med på å skape et bilde av hvem vi er og hvem vi vil være. Utforsk hvordan vi blir påvirket av mediene, og hvordan vi bruker dem til å forme identiteten vår.
Tre ungdommer bruker sosiale medier inne i en skolebygning. I lufta rundt dem svever ikoner som illustrerer interaksjonen som foregår. Illustrasjon.

Er du den samme på sosiale medier som blant venner og familie, eller er du en litt annen? I hvor stor grad er mediene med på å påvirke hva du er opptatt av, hvordan du ser på verden, og hva du tror og tenker om deg selv?

På den ene siden er sosiale medier et sted du kan utrykke, prøve ut og utforske identiteten din. På den andre siden er mediene med på å forme bildet du har av deg selv og hvem du vil bli. Tilbakemeldingene du får fra andre på sosiale medier, former oppfatningen du har av deg selv. Musikken, seriene, spillene, bloggene, filmene eller videoene du er opptatt av, sier noe om hvem du er, og hvilke grupper du identifiserer deg med.

I dette emnet skal du utforske hvordan sosiale medier påvirker identiteten din. Emnet er tverrfaglig. Artiklene og oppgavene kan brukes i mange ulike fag, men noen av dem egner seg spesielt godt i samfunnskunnskap, mediefag, norsk, kultur og kommunikasjon og sosiologi og sosialantropologi.

Du kan jobbe med dette temaet på ulike måter. Sammen med artiklene finner du forslag til flere forskjellige oppgaver og øvelser. Noen av artiklene og oppgavene er også satt sammen i læringsstier.

  • I læringsstien "Identitet og sosiale medier" kan du utforske hvordan vi fremstiller oss selv på sosiale medier, og hvordan sosiale medier er med på å forme identiteten vår.
  • I læringsstien "Identitet, sosialisering og mediepåvirkning" kan du utforske hvordan mediene påvirker identiteten vår.

Bruk stiene som de er, tilpass dem til eget bruk eller lag din egen sti på stier.ndla.no.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 18.11.2020

Læringsressurser

Identitet i mediesamfunnet