Hopp til innhold

Norsk (PB)

  Tekst i kontekst

  Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

  Skjønnlitteratur

  Skjønnlitteratur er fiksjon, det vil si litteratur som er oppdikta. Fra gammelt av deler vi inn skjønnlitterære tekster i tre hovedgrupper: episke, lyriske og dramatiske tekster.

  Episk diktning

  Til den episke diktninga regner vi alle slags fiksjonsfortellinger, fra vitser og eventyr til noveller og romaner. Felles for episke tekster er at det fins en forteller som formidler det som hender.

  Læringsressurser

  Episk diktning