Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Mønster

Vi kan lage mønster ved å gjenta en form eller et mønsterelement. Gjentagelse, dreiing og speilvending kan skape spennende mønster. Her skal du lære å bruke fagordene i mønsterbygging.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Mappe med tekstil- og mønsterprøver. Foto.

Mønsterelement

En form er alltid utgangspunktet for et mønster. Formene vi gjentar i et mønster, kaller vi for et mønsterelement.

Rapport

Du kan sette mønsterelementet sammen i ulike systemer. En rapport er den minste delen som du gjentar i mønsteret. Du kan sammenligne rapporten med en byggekloss som du bruker i mønsterbygging.

Bord

Hvis du gjentar rapporten i lengderetning, lager du en bord. En bord kan være eller .

Flatemønster

Gjentar du rapporten både i lengden og i bredden, skaper du et flatemønster.

Ornament

Et ornament er et formelement som kan stå alene eller være en del av et sammensatt mønster. Det brukes som dekor eller utsmykning. Formene blir gjentatt rytmisk. Du kan for eksempel dreie dem rundt et punkt.

Utforsk formuttrykk fra ulike tider

Formuttrykk blir påvirket av stiler og mote. Dette gjelder også for mønster. Søk for eksempel på tapeter fra 1970- og 1980-tallet, og se hvor ulik form- og fargebruken var.

Sist oppdatert 20.05.2020
Skrevet av Inger Gilje Sporaland og Anita Neby

Læringsressurser

Ornament og mønster