Hopp til innhold

Biologi

Funksjon og tilpasning

I dette hovedområdet skal vi se på hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene. Når du jobber med "Funksjon og tilpasning", har du nytte av bakgrunnskunnskap fra ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Formering

Livet på jorda er ikke konstant, men i stadig forandring. Noen arter dør ut, mens nye arter utvikles. Nøkkelen til evolusjonen ligger i organismenes evne til å formere seg. Bare gjennom vellykket formering kan en art overleve på lang sikt.

Læringsressurser

Formering