Hopp til innhold

Biologi

Funksjon og tilpasning

I dette hovedområdet skal vi se på hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene. Når du jobber med "Funksjon og tilpasning", har du nytte av bakgrunnskunnskap fra ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Adferd hos dyr

Etologi er læren om dyrs adferd, og tar utgangspunkt i hvordan dyr oppfører seg i sitt naturlige miljø. Adferd som har gitt økt overlevelse, samt økt sjanse for å finne seg en partner slik at man får ført sine gener videre, har gitt evolusjoner suksess.

Læringsressurser

Adferd hos dyr

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff