Hopp til innhold

Biologi

Funksjon og tilpasning

I dette hovedområdet skal vi se på hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene. Når du jobber med "Funksjon og tilpasning", har du nytte av bakgrunnskunnskap fra ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Tilpasninger hos planter

En tilpasning er en egenskap som øker en organismes sjanse til å overleve og formere seg i det miljøet den lever i. Ulike planter i ulike miljø har en rekke ulike tilpasninger, både til abiotiske og biotiske faktorer.

Læringsressurser

Tilpasninger hos planter