Hopp til innhold

Biologi

Funksjon og tilpasning

I dette hovedområdet skal vi se på hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene. Når du jobber med "Funksjon og tilpasning", har du nytte av bakgrunnskunnskap fra ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Sirkulasjon hos ulike dyregrupper

Alle dyr trenger å transportere stoffer rundt om i kroppen, både nødvendige stoffer og avfallsstoffer. Enkelte organismer har direkte transport inn og ut av cellene, mens andre dyr har egne organsystem, kalt sirkulasjonssystem, som transportvei.

Læringsressurser

Sirkulasjon hos ulike dyregrupper