Hopp til innhold

Biologi

Funksjon og tilpasning

I dette hovedområdet skal vi se på hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene. Når du jobber med "Funksjon og tilpasning", har du nytte av bakgrunnskunnskap fra ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Gassutveksling hos ulike dyregrupper

Alle dyr må utveksle gasser med omgivelsene. Prosserer i kroppen vil stoppe opp ved mangel på oksygen, og avfallstoffet karbondioksid må skilles ut. Det varierer hvordan de ulike dyregruppene løser dette.

Læringsressurser

Gassutveksling hos ulike dyregrupper