Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Generalister og spesialister

Det er stor variasjon i hvilke krav arter har til miljøet. Noen arter finnes i en rekke ulike miljøer, mens andre er svært spesifikke i sine krav. Vi snakker om henholdsvis generalister og spesialister. De aller fleste arter er en mellomting mellom en ekstrem generalist og en ekstrem spesialist.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Rødrev spiser fugleunge. Foto

Generalister kan bruke mange ulike ressurser

Geitrams. Foto.
Geitrams er en generalist fordi den finnes i en rekke ulike miljøer.

Noen arter trives bra under mange betingelser og kan bruke mange ulike ressurser. Disse artene er ikke så nøye på det. De finnes i en rekke forskjellige habitater og har vide økologiske nisjer. Slike arter kalles generalister og er gjerne vidt utbredte, vanlige arter. En generalist er ikke så sårbar for endringer i miljøet, siden den kan klare seg under ulike miljøforhold.

Geitrams er en generalist. Den vokser i ur så vel som i veikanter og på hogst- og brannflater og er vanlig over hele landet. Den kan også vokse nokså høyt: over 1500 moh. Når det gjelder dyr, er det ofte dietten som er avgjørende. En generalist har typisk en variert diett. Rødreven er en generalist. Den spiser både insekter og mindre pattedyr i tillegg til døde dyr og til og med bær og avfall.

Spesialister har strenge krav til miljøet

Koalabjørn klatrer i tre. Foto
Koalaen er en spesialist som hovedsakelig lever av eukalyptusblader. Ødeleggelse av eukalyptusskogene øst i Australia truer derfor koalaen.

Andre arter har svært bestemte krav til miljøet, og de blir dermed mer begrenset i sin utbredelse. Slike arter kalles spesialister, og de har smale økologiske nisjer. Spesialister er særlig sårbare for endringer i miljøet, men de er samtidig svært konkurransedyktige i det miljøet de er tilpasset.

Dyr som bare spiser én type mat, er spesialister. Planter som bare vokser i kalkholdig jord, eller som bare kan pollineres av ett bestemt insekt, er eksempler på spesialister. Møkkmoser og lemenmoser er også spesialister; de har spesialisert seg på å leve på henholdsvis avføring fra ulike planteetere (ofte elg) og dyrekadavre (ofte lemen).

Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Hanne Hegre Grundt (CC BY-SA)

Læringsressurser

Variasjon i økosystemer, habitater og nisjer