Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

eForelesninger i biologi

Gutt jobber på PC. Foto

Den unge biologen

Systematikk

Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

Labøvelser

Sikkerhet i laboratoriet

Sikkerhetsdatablad

Cellebiologi

Eukaryote celler

Transport gjennom cellemembran

Bakterier

Virus

Fysiologien til mennesket

Respirasjon

Sirkulasjonssystemet

Fordøyelsen 1

Fordøyelsen 2

Nyrene

Hormonsystem og nervesystem

Hormonsystemet

Nervesystemet

Øret − oppbygning og funksjon

Øyet – oppbygning og funksjon

Medfødt infeksjonsforsvar

Ervervet immunforsvar

Funksjon og tilpasning

Fra Big Bang til nå

Sirkulasjon hos dyr

Gassutveksling hos dyr

Utskilling

Formering hos planter

Formering hos dyr

Generasjonsveksling

Parasitter

Transport i planter

Tilpasning hos planter

Vekst og utvikling

Atferd hos dyr

Biologisk mangfold

Fra Big Bang til nå

Biomangfold

Systematikk

Genetisk variasjon

Variasjon i habitater og nisjer

Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Thomas Bedin (CC BY-SA)

Læringsressurser

Verktøy, eForelesninger og oppslagsverk