Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Å gi god sykepleie

Pasientene er ulike og har forskjellige forutsetninger. Noen pasienter har alvorlige sykdommer, men kan bli friske. Andre pasienter kan ha en livsvarig sykdom eller funksjonshemning som de må lære seg å leve med. Pasientene kan også være så svake og syke at de kommer til å dø innen kort tid.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sykepleie. Tegning.

Pasienter med så ulike behov trenger hjelp på forskjellige måter.

Sykepleien kan for eksempel handle om

  • å delta i behandling for at pasienten skal bli frisk
  • å gi pleie, omsorg og dekke pasientens ulike behov
  • rehabilitering og habilitering
  • å gi palliativ (lindrende) pleie
  • å drive forebyggende pleie- og helsearbeid
  • å samarbeide med ulike yrkesgrupper og pårørende
  • å gi førstehjelp

Det er viktig at den fagpersonen som yter sykepleie, har kunnskaper for å kunne dekke pasientenes sammensatte behov.

Når helsepersonell står fram som kunnskapsrike, føler pasienter og pårørende seg trygge og ivaretatt. Ingen vil oppleve det som behagelig å bli stelt av helsearbeidere som framstår som usikre og kunnskapsløse.

Florence Nightingale kalles den «moderne sykepleiens mor». Hun så hvor nødvendig kunnskap var i møtet med den syke, og hvor viktig det er å vite hva man gjør – og å kunne begrunne hvorfor.

Florence Nightingale - hennes betydning for sykepleien

Hun ble født inn i en rik engelsk familie i 1820. Florence var en viljesterk og moderne kvinne, og hun gjorde opprør mot den rollen som var tiltenkt henne: å bli en lydig kone.

Hun så fattigdommen i England, og det mest meningsfulle hun kunne tenke seg, var å pleie de syke og fattige i det området der hun bodde. På tross av familiens motstand reiste hun til Tyskland på et tre måneders kurs for å lære å pleie syke. Seinere studerte hun hvordan hospitalene ble drevet. Etter hvert reiste hun tilbake til England og fikk stilling som leder for et hospital for fruer fra borgerskapet.

Under Krimkrigen (1853–1855) søkte hun tjeneste på britiske feltsykehus. Dødeligheten på sykehusene var veldig høy, og Florence fant årsaken til det: et dødt hestekadaver lå i drikkevannskilden. Florence Nightingale betegnes som «The Lady with the lamp», en betegnelse hun fikk under Krimkrigen fordi hun gikk gjennom sykestuene med en lampe i hånden og ga omsorg og trøst til sårede og syke engelske soldater. For soldatene ble hun et symbol på håp og liv, og hun ga dem styrke til å kjempe for sin egen helbred.

Florence satte opp fem punkter for sunnhet:

rein luft, reint vann, skikkelig avløp, renslighet og god ernæring

Sist oppdatert 15.11.2018
Tekst: Birgit Flaten (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Allmennstilstand og helsefagarbeiderens rolle ved observasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?