Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Avviksbehandling

Med avvik mener vi at produktet/tjenesten/oppgaven ikke er blitt slik som vi hadde planlagt eller spesifisert det.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Fingre som skriver med penn på papri. Foto.

Internrutiner

Alle bedrifter har internrutiner, og der blir ofte rutiner for avvik behandlet. Eksempel på dette kan være:

"Alle som oppdager avvik i produksjonen eller avvik fra denne prosedyren, plikter å melde fra enten ved å skrive avviksrapport eller gi beskjed til nærmeste overordnede [...]"

Når vi har oppdaget et avvik, følger vi denne prosedyren:

  • Hva er årsaken til avviket?
  • Hva skal vi gjøre nå: reparere, kaste eller stoppe all produksjon?
  • Hva må vi gjøre for at dette avviket (denne feilen) ikke oppstår i framtiden?
  • Hva var kostnadene med avviket?

Avvikshåndtering er et meget viktig element i kvalitetssikringen da den brukt systematisk vil redusere avvik (feil) og således redusere avvikskostnadene. Produktiviteten øker. Et resultat er også at produktet vil bli bedre over tid og mer konkurransekraftig i markedet.

Eksempel på tabell for avviksrapport

Mål

Ferdige mål

Mål i følge tegning

Tillatt avvik ifølge ISO
2768-1 Middels

Mitt avvik

A

B

C

D

Sist oppdatert 18.09.2018
Tekst: Industriskolen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Kvalitetsarbeid