Hopp til innhold
Liten gutt står på en slette. Foto.

Oppgave

Oppgaver til Å vokte fjellet

Filmen er spilt inn i Makedonia, i byen Radusha, med lokale skuespillere. Dette bidrar til å skape en autentisk og troverdig fortelling.

LK06

Oppgaver til filmen

 1. Hvordan vil du beskrive farens forhold til sønnene i begynnelsen av filmen?
 2. Hva setter konflikten i gang?
 3. Hvordan er forholdet mellom de to guttene i starten av filmen?
 4. Hvem møter de på sin vei, i jakten på lammet?
 5. Hvilke momenter, i lyd og bilde, gjør at man forstår at man er i Makedonia, eller i alle fall i en kultur som ikke minner om norsk fjellandskap?
 6. I scenen der lillebroren blir truffet av lynet, ser vi det hele fra storebrorens perspektiv. Hva gjør dette med din opplevelse av situasjonen?
 7. Hvordan endrer forholdet mellom de to brødrene seg etter lynnedslaget?
 8. Hva slags funksjon tenker du mannen som jobber med «å vokte fjellet», har?
 9. I flere scener ser vi at storebroren røyker. Han er sint på broren fordi han har klemt røyken de har med seg, flat, han bommer røyk av mannen som vokter fjellet, og faren lurer ham til å tro at han kan få en røyk i sluttscenen. Hva tenker du dette med røyken betyr?
 10. Hvorfor gir ikke de to guttene opp å lete etter lammet, selv om lillebroren tydelig er skadet og preget av lynnedslaget?
 11. Lillebroren blir dårlig flere ganger. Hvordan reagerer storebroren på det? Er det noen forandring første gangen han tydelig er dårlig, og siste gangen, da han får skum ut av munnen?
 12. Guttene er oppdratt av en ganske autoritær og streng far, med klare regler for hva det vil si å være mann. Flere ganger i filmen snakkes det om hva som skal til for å være mann. Hvilke egenskaper skal en mann ha, ifølge idealene til faren, idealer som storebroren forsøker å følge? Drøft: Er filmen positiv eller negativ til disse mannsidealene? Begrunn svaret ditt.
 13. Hvordan tolker du sluttscenen, der faren og storebroren sitter på benken utenfor rommet der lillebroren får hjelp til å stelle såret sitt?
 14. På mange måter kan filmen tolkes som et moderne eventyr, eller som en dannelsesfortelling der hovedpersonen må gjennom en rekke prøvelser. Hvilke trekk i filmen tenker du kan minne om et norsk folkeeventyr eller andre dannelsesfortellinger? Begrunn svaret ditt.
Sist oppdatert 21.08.2020
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Filmanalyse