Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Oppgaver til Fellinis 8 1/2

Federico Fellinis film 8 ½ er en film om det å lage film. Historien handler om filmregissøren Guido Anselmi som opplever det som er alle kunstneres store skrekk: å gå tom for idéer.

LK06

Oppgave 1

Se anslaget til Fellinis film 8 ½ (de første 3 minuttene).
Lytt nøye til lydbildet.

 1. Beskriv lyden du hører i tidsrommet 0:17–1:10.
  • Hvilken form for lyd er dette?
  • Hva kjennetegner rytmen?
  • Hva minner denne lyden deg om?
 2. Ca. 1:10 ut i filmen og fram til ca. 02:10 kommer det inn nye lyder som tidvis overdøver den opprinnelige lyden.
  • Hvilke lyder er dette?
  • Hvor kommer lydene fra?
  • Hva er disse lydene uttrykk for?
 3. Fra ca 02:15 til 02:35 kommer enda en ny lyd inn i filmen.
  • Hva slags lyd er det?
  • Hvorfor forsvinner den opprinnelige rytmiske lyden i denne sekvensen?
 4. I den siste sekvensen fra ca 02:50 til ca. 03:00 føres en ny form for lyd inn i filmen.
  • Hvilken lydform er dette?
  • Hvorfor brukes denne lydformen her?

Oppgave 2

Studer bildeutsnitt, kameravinkel og kameraføring i anslaget.
 1. Hvilken type bildeutsnitt og hvilken kameravinkel er brukt fra 0:20 til 0:37?
 2. Etter 0:37 endres kameravinkel og bildeutsnitt. Hvorfor?
 3. Hva kalles kamerabevegelsen som brukes i tidsrommet 0:40–0:45?
 4. Hva kalles kamerainnstillingen som er brukt i bildet som vises ca. 0:52?
 5. Hvorfor er etableringen av dette bildet viktig for det som skjer videre i anslaget?
 6. Hva kalles det bildeutsnittet som brukes i bildet vi ser ca. 1:19?
 7. Hvorfor brukes et slikt bildeutsnitt her?
 8. Mellom 1:19 og 2:00 klippes det mellom ulike bilder og bildeutsnitt. Hva oppnår filmskaperen ved denne måten å klippe på?
 9. Hva kaller vi kameravinkelen som er brukt ca. 2:25?
 10. Hvorfor brukes en slik kameravinkel her?
 11. Hva kalles kameravinkelen som er brukt ca. 2:50?
 12. Hvorfor brukes en slik kameravinkel her?

Oppgave 3

 1. Hva er det vi er vitne til i anslaget til filmen 8 1/2? Beskriv det du ser og hører i anslaget med egne ord.
 2. Forklar begrepene perseptuell og konseptuell synsvinkel, og finn eksempler på bruk av slike synsvinkler i anslaget.
 3. Hvordan tolker du det du ser og hører i anslaget?
 4. Hva sier form og innhold i anslaget om det vi kan vente oss av resten av filmen?
filmscene fra Federico Fellinis film 8 1/2

Scenebilde fra spa-scenen i Federico Fellinis film 8 1/2

Oppgave 4

Se hele filmen i sammenheng.

 1. Les nettartikkelen "When all is lost, why not retreat into fantasy". Hva mener forfatteren Anthony Tshering denne filmen har felles med filmene til den svenske regissøren Ingmar Bergman?
 2. Studer den berømte spa-scenen fra ca. 1:06:14 til ca. 1:10:35
  • Hva er dette renselsesbadet et bilde på?
  • Italia er et strengt katolsk land. Hvordan kommer det til uttrykk i denne sekvensen?
  • Hvilke moralske og religiøse spørsmål blir reist?
  • Sekvensen ender med at luken lukkes. Hvordan tolker du dette?
 3. Studer avslutningen av filmen fra ca. 2:02:00 til 2:10:00.
  • Hvilke dilemma er det filmkunstneren blir konfrontert med?
  • Hva konkluderer han med?
  • Hvordan visualiseres dette i avslutningssekvensen?
 4. Les fagteksten "Fransk nybølgefilm". Denne teksten finner du under fanen Relatert innhold nederst på siden. I teksten beskrives flere kjennetegn på det vi kan kalle "modernistisk film".
  • Hvilke av de modernistiske trekkene som beskrives i fagteksten "Fransk nybølgefilm", finner du i Fellinis film 8 ½?
  • Nevn eksempler fra filmen som underbygger hvert av de modernistiske trekkene du beskriver.
Sist oppdatert 10.04.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Filmanalyse