Hopp til innhold

UTGÅTT - Matematikk 1T-Y (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Læringsressurser

Tall og algebra

Tallregning

Tall er grunnlaget for all matematikk. Det er derfor veldig viktig å ha god tallforståelse for å gjøre det bra i matematikk.

Læringsressurser

Tallregning