Hopp til innhold

Veiledning

Digital levering av eksamensbesvarelsen

En grunnleggende digital ferdighet til IKT-basert eksamen i matematikk er å kunne produsere digitale tekster med matematisk innhold. Her vil du få en innføring i hvordan dette kan gjøres ved å bruke en tekstbehandler som Microsoft Word (evt. sammen med formeleditoren MathType) og GeoGebra.

Kvinne med laptop

I « Eksamensveiledning – om vurdering av eksamensbesvarelser 2018» står følgende om digital levering av eksamensbesvarelsen når det gjelder del 2 av eksamen:

Besvarelsen av Del 1 og Del 2 av eksamen lastes opp i PGS.
Besvarelsen av Del 1 av eksamen i matematikk føres av eleven med penn. Besvarelsen av Del 1 må skannes og lastes opp i PGS av skolen.
Del 2 kan bestå av:
  • en kombinasjon av håndskrift og utskrifter. Del 2 må da skannes til ett PDF-dokument som lastes opp i PGS av skolen.
  • digitale dokumenter som lastes opp i PGS

Kandidatene kan ikke levere Del 2 delvis på papir og delvis digitalt.

Det blir også anbefalt at hele besvarelsen av del 2 samles i én fil ved digital levering. Dette kan du øve på ved å gjøre oppgavene nedenfor og samle dem i ett tekstdokument.

Oppgave 1

  1. Last ned formeleditoren MathType fra denne siden dersom du ikke allerede har installert MathType på din maskin. (Du kan også bruke den formeleditoren som er innebygd i det tekstbehandlingsprogrammet du bruker.)
  2. Se evt. filmen MathType innføringsfilm.
  3. Åpne et nytt tekstbehandlingsdokument. Skriv av og løs likningene i oppgave 8.3 og regn ut brøkene i oppgave 3.4 ved hjelp av valgt formeleditor.


Oppgave 2

Du skal nå besvare oppgaver hvor du kombinerer vanlig og matematisk tekst.

Løs oppgavene 7.13 og 7.14.


Oppgave 3

Noen oppgaver på del 2 skal/kan løses med bruk av GeoGebra.

  1. Se filmen GeoGebra på eksamen.
  2. Løs likningene og regn ut brøkene i oppgave 1c ovenfor i CAS i GeoGebra.
  3. Løs oppgave 4.3 i GeoGebra.

Husk å lime utklipp fra GeoGebra inn i besvarelsesdokumentet.

Sist oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Roar Edland-Hansen

Læringsressurser

Nedlastbare oppgavefiler, eksamensløsninger og veiledninger