Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Multiplikasjon og divisjon med brøker

Oppgavene nedenfor skal regnes uten bruk av hjelpemidler.

1.1.35 Regn ut

a) 23·54

Vis fasit

=21·53·42=56

b) 1815·3

Vis fasit

=1815·31=18·31155·1=185

c) 2716:3624

Vis fasit

=2716·2436=27·2416·36=3·3·3·2·2·2·32·2·2·2·2·2·3·3=98

d) 3:185

Vis fasit

=31·518=31·5186=56

1.1.36 Regn ut

a) 316·49

Vis fasit

=31·41164·93=112

b) 316:34

Vis fasit

=316·43=31·41164·31=14

c) 316:6

Vis fasit

=316:61=316·16=31·116·62=132

d) 215·134

Vis fasit

=115·74=7720

1.1.37

Per har 18 kroner. Ole får 23 av pengene. Hvor mange kroner får Ole?

Vis fasit

23·18=2·18631=12

Ole får 12 kroner.

1.1.38

a) Hvor mye er halvparten 19?

Vis fasit

12·19=118

b) Hvor mye er 13 av 25?

Vis fasit

13·25=215

c) Vi har 15 L maling. Malingen skal fylles i små glass. I hvert glass er det plass til 120 L . Hvor mange glass trenger vi?

Vis fasit

15:120=15·201=4

Vi trenger 4 glass.

1.1.39

23 av elevene i en klasse kjører moped til skolen. Resten av elevene tar bussen. Hvor mange elever er det i klassen dersom seks elever tar bussen?

Vis fasit

1-23=13

De 6 elevene som tar buss er 13 av elevene i klassen.

3·6=18

Det er 18 elever i klassen.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 26.02.2020

Læringsressurser

Tallregning