Hopp til innhold

Fagartikkel

Forslag til årsplan for faget administrasjon og berekraftig drift

Vær så god – en fiks ferdig årsplan som kan lastes ned, justeres og tilpasses ditt opplegg. Vi har lenket til relevante fagressurser som ligger på NDLAs nettsider. Vi håper planen vil hjelpe deg i læringsarbeidet i faget administrasjon og berekraftig drift.

To elever arbeider på pc. Foto.

Faget administrasjon og berekraftig drift er et av programfagene på utdanningsprogrammet vg2 service, sikkerheit og administrasjon. Vi har i arbeidet med årsplanen prøvd å se fagene i sammenheng. Dette betyr at vi har lagt temaer som er like, på samme tidspunkt. Vårt håp er at dette gjør det enklere for lærere å samarbeide om temaer og tverrfaglige opplegg.

Vi gjør oppmerksom på at det vil komme utfyllende oppgaver og fagartikler til emnene underveis i skoleåret. Dersom dere følger vår fagside på Facebook, vil vi legge vi ut lenker til nye ressurser der.

Kjerneelement

Vi har laget en årsplan hvor du kan se kjerneelement, kompetansemål og tverrfaglig tema i første kolonne i arket. I faget administrasjon og bærekraftig drift er det kjerneelementet «Drift og bærekraftig utvikling» som er sentralt. Du finner hele læreplanen på Udirs nettsider.

Kjerneelementet drift og berekraftig utvikling handlar om å utføre oppgåver som støttar ei berekraftig utvikling, styring og drift av verksemder. Dette inneber å handtere dokument, assistere i administrative prosessar og utføre oppgåver knytte til økonomi, lønn og rekneskap. Vidare inneber det å utnytte ressursar effektivt, følgje etiske retningslinjer og drøfte regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet.

Tverrfaglig tema

Bærekraft er det tverrfaglige temaet som gjennomgående er mest aktuelt for vårt fag. Det er nevnt i tittelen på faget, og det bør gjennomsyre læringsarbeidet. Elevene skal lære om hvordan de kan vurdere ressursbruk og unngå unødige belastninger på klima og miljø. De skal lære å gjøre gode og ansvarlige valg på vegne av seg selv og bedriften.

Lykke til!

Filer

  • Forslag til årsplan for faget administrasjon og berekraftig drift (DOCX)
Sist oppdatert 22.06.2021
Skrevet av Cecilie Lund

Læringsressurser

Om faget administrasjon og berekraftig drift - for læreren

Fagstoff

  • Forslag til tverrfaglig årsplan for service, sikkerhet og administrasjonDu er her