Hopp til innhold

Fagartikkel

Formater i medieproduksjon

I medieproduksjon jobber vi med ulike filformater når vi gjør opptak, bearbeider råmaterialet og lagrer det endelige produktet. Formater er også en betegnelse på den tekniske spesifikasjonen et medieuttrykk må ha for å kunne publiseres og distribueres i ulike kanaler.

LK06
Filmkamera og musikere. Foto.

I fagterminologien brukes begrepene produksjonsformat, arbeidsformat og utkjøringsformat om de ulike filformattypene i produksjonsprosessen.

Vi ser først på medietypen fotografi. Her kan filformatene stilles opp på denne måten:

Produksjons-formatArbeids-
format
Utkjørings-
format
raw-datalagdelt, stor bildefilflat, komprimert fil
f.eks. CR2f.eks. PSDf.eks. JPG

Produksjonsformat på opptak

Produksjonsformatet er typen der vi finner høyest kvalitet og minst komprimering. For fotografi er det beste produksjonsformatet raw-data. Det kan sammenlignes med negativene for filmbaserte kameraer. Selve bildet må framkalles eller prosesseres i en senere prosess hvor det velges hvitbalanse, fargemetning og kontrast.

Arbeidsformat ved bearbeiding

Arbeidsformatet er typen der vi trenger mest fleksibilitet og data. Et fotografi har gjerne flere justeringslag slik at man kan arbeide på en ikke-destruktiv måte. Å arbeide ikke-desktruktivt innebærer at man ikke endrer på selve bildepikslene, men gjør bearbeidelser som siden kan gjøres om. Arbeidsformatet gjør det mulig å bruke det samme fotografiet senere i andre tilpassede sluttprodukter i ulike utkjøringsformat.

Arbeidsformat tar vare på innstillinger og lag i fila slik at vi kan arbeide videre med den i det samme programmet på et senere tidspunkt. Denne fila får relativt stor filstørrelse. Noen elementer holdes utenfor fila og er bare tilkoblet, som skrifttyper og enkelte innsatte objekter. Hvis du bruker Adobe Photoshop, heter arbeidsformatet PSD (Photoshop-data). Hos pixlr.com/editor heter arbeidsformatet PXD (pixlr-data).

Utkjøringsformat til levering

Utkjøringsformat tilpasses bruken av bildet. Til Internett velger vi et komprimert format med liten filstørrelse. Skal bildet trykkes, velger vi minst mulig tap av informasjon. Denne fila blir større. Jobber vi med fotografier, bruker vi gjerne JPEG til skjerm og TIFF til trykk. PNG er også veldig anvendelig for skjerm og støtter alphakanal, eller gjennomsiktighet, men det vil ikke redusere filstørrelsen like mye som JPEG. Vi har også et spesielt bildeformat som heter GIF. Det er veldig begrenset fordi det bare gir 256 farger (8 bits fargedybde), men det kan lagre en sekvens av bilder som en liten animasjonsfilm.

Format er mer enn filformat

Kvalitetsspesifikasjoner og fysiske mål inngår også i formatbegrepet.

Utstilling om Berlinmurens fall

Utstilling om Berlinmurens fall

Framkalling eller trykk av foto som format

Vanlig størrelse for trykk av foto kan for eksempel være 10 x 15 cm, 13 x 18 cm eller 30 x 40 cm. Man kan også si at oppløsning og papirkvalitet er en del av formatet.

Skjermvisning av foto som format

Vanlig format på skjerm er 4:3 eller 16:9 (bredskjerm). Her vil også oppløsning være relevant, for eksempel HD eller 4K.

Formater til grafisk design

Grafisk design omfatter en mengde formater. Med en grovinndeling kan vi gå inn på webdesign, illustrasjoner, ombrekking og layout.

Web- og appdesign

I webdesign er strukturen en viktig del av formatet. Man kan si at HTML5 er et utkjøringsformat, men det gir liten mening. Innhold kan komme fra strukturerte filer og databaser, og framstillingen kan være strengt malbasert. Tittel og andre innholdselementer kan ha begrensning på antall tegn. Selv om de fleste nettsteder nå produseres med responsiv design, begrenses ofte spalteplass for innhold til 960 eller 1200 piksler. Bredden på bilder og annet medieinnhold bør tilpasses dette. Interaksjon er en viktig del av web- og appmedier. Det kan være brukervalg for presentasjon av innhold, men også hva som skal skje om brukeren snur eller rister på telefonen han opplever mediet på.

Illustrasjoner

En illustrasjon kan gjerne komme fra papir eller tegnebrettet inn i et illustrasjonsprogram. Formater for vektorgrafikk kan her være både produksjonsformat, arbeidsformat og utkjøringsformat, for eksempel PDF. Vektorgrafikk kan skaleres uten kvalitetstap, men forholdet mellom høyde og bredde, det vil si proporsjoner, blir en del av formatet.

Inspirasjonstavle

Inspirasjonstavle (layout)

Ombrekking og layout

Når man setter opp en trykksak, må man vite hva den lages til. Kanskje resultatet skal skrives ut i A4-format? Her starter arbeidet direkte i et arbeidsformat. Proporsjoner på formatet er essensielt, og ved innsetting av pikselbaserte bilder må man vite hvilken oppløsning som behøves. Utkjøringsformat kan være en PDF-fil tilpasset trykking.

Formater for film, animasjon og lyd

Mens foto og grafisk design gir statiske medieuttrykk, er film, animasjon og lyd dynamiske. Det betyr at formatet også må ta høyde for tidsfaktoren i tillegg til de samme faktorene vi har for skjermvisning av bilde, som er høyde- og bredde-format og antall piksler.

Dynamiske medieuttrykk er mer informasjonsrike enn statiske. Enkelt sagt består jo et sekund film av 24 bilder for hvert sekund og blir derfor 24 ganger mer informasjonsrikt. Dette gjør at man i utkjøringsformatet er helt avhengig av å benytte såkalte kodeker som komprimerer godt.

Det er altså mange tekniske spesifikasjoner. En videofil kan ha formatspesifikasjon med H.264-videokodek og lyd i AAC-kodek – pakket i en MP4-kontainer. Tilknyttet videoen er det gjerne spesifisert hvilket format tekstingen skal være i, for eksempel WebVTT.

På fjernsyn har lengden på ulike programmer vært standardisert. Dokumentarer er ofte i underkant av en time, serier også, hvis de ikke er 45 minutter eller 1 time og 30 minutter. Reklame på TV 2 kan være på 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 og 60 sekunder. Med utbredelsen av nettbaserte fjernsynstjenester vil ikke standariserte lengder på programmer være så viktig lenger.

Sist oppdatert 21.02.2018
Skrevet av Johannes Leiknes Nag

Læringsressurser

HMS, utstyr og prosesser