Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fargelære

Farger appellerer til sansene våre og har stor påvirkningskraft. Noen ganger er det riktig å bruke en intens rødfarge, mens andre ganger bør den være mer dempet. Noen ganger bør du lage dynamiske design med store fargekontraster, mens andre ganger bør designet være mer harmonisk med små kontraster.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Infinity Mirrored Room-Hymn of Life er et fargerikt kunstverk laget av Yayoi Kusama. Fotografi

Infinity Mirrored Room-Hymn of Life er et fargerikt kunstverk laget av kunstneren Yayoi Kusama

Når du skal jobbe med grafisk design, bør du ha kjennskap til grunnleggende fargelære, fargesymbolikk og fargekontraster. Farger oppleves nemlig forskjellig ut fra hvordan de er satt sammen, og den sammenhengen de opptrer i. Derfor må du lære å ta bevisste valg, slik at designet kommuniserer og appellerer til målgruppen.

Det additive fargesystemet

Når du jobber skjermbasert, bruker du RGB-farger. RGB er et fargerom som tilhører det additive fargesystemet. Bokstavene i fargesystemet RGB står for bokstavene red, green, blue. Dette er primær-/grunnfargene i fargerommet RGB. Farger skapes ved å legge sammen (addere) farger.

Når RGB-fargene legges oppå hverandre med full styrke, vil vi til slutt få fargen hvit. For å få svart tar du bort farger. Det er fordi RGB er et fargesystem som skapes ved hjelp av lys.

Subtraktivt fargesystem

CMYK er et fargesystem som brukes i firefargetrykk. Det tilhører det subtraktive fargesystemet. I dette fargesystemet blir fargen lysere når du trekker fra farger (subtraherer). Bokstavene CMY står for primær- eller grunnfargene cyan, magenta og yellow. Cyan er en blåfarge, magenta en rødfarge, og yellow er gul.

Hvis du legger inn 0 % fargeverdi av disse fargene, får du hvit. Med 100 % fargeverdi får du svart. Denne svartfargen blir litt matt. Derfor har vi i tillegg svart som egen farge i dette fargesystemet, og det er denne svartfargen bokstaven K står for. K betyr Key-tone. CMYK og det subtraktive fargesystemet er altså motsatt av RGB og det additive fargesystemet.

Primærfarger, sekundærfarger og tertiærfarger

Primærfarger

Ittens fargesirkel. Grafisk illustrasjon.

Ittens fargesirkel

I subtraktiv fargeblanding er primærfargene gul, rød og blå. De kalles primær- eller grunnfarger, fordi det er farger som ikke er laget av en fargeblanding.

Fargesirkelen til Itten har ren gul, rød og blå som utgangspunkt. Den innerste trekanten fargesirkelen viser primærfargene.

Sekundærfarger

For å få en sekundærfarge blander du to primærfarger: rød og gul blir oransje, rød og blå blir lilla, mens blå og gul blir grønn.

Rødt og blått, rødt og gult,gult og blått. Illustrasjon.

Sekundærfarger

Tertiærfarger

Tertiærfarger oppstår når du blander en primærfarge og en sekundærfarge. Eksempler på tertiærfarger er guloransje, rødfiolett og blågrønn.

Fargeblandinger som gir tertiærfarger. Illustrasjon

Tertiærfarger

Sist oppdatert 05/27/2019
Skrevet av Kari Roksvaag Rønning