Hopp til innhold

UTGÅTT - Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kommunikasjon og medieuttrykk

Mennesker med ulik gruppetilhørighet og interesser velger og tolker medieuttrykk ulikt. God kommunikasjon handler om å forstå kulturfellesskapet og å kunne utforme et budskap slik at det blir oppfattet av mottakeren. Analyse av medieuttrykk gir dybdekompetanse i hvordan mediebudskap blir formidlet.