Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Medieproduksjon

Medieproduksjon handler om planlegging, opptak, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike formater ved hjelp av produksjonsutstyr og programvare.

Videoproduksjon

Å jobbe med levende bilder er en sammensatt arbeidsprosess. Videoproduksjon handler om alt fra konkretisering av idéen, uttegning og opptak, til redigering og klipping.

Læringsressurser

Videoproduksjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale