Hopp til innhold

Fagartikkel

Kvantitetskontrast

Kvantitet er det samme som mengde. Her handler kvantitet om hvor store fargeflatene er. Kontrasten oppstår mellom små og store fargeflater. Hvis størrelsen på fargeflatene står i forhold til fargeintensiteten, skaper vi harmoni.

LK20
Fargeflater der primær- og sekundærfargene er i balanse i forhold til hverandre. Illustrasjon.

Ittens illustrasjon av komplementære fargepar og primær- og sekundærfargene i balanse.

Fargeintensitet

Fargene har ulik intensitet (lyskraft). Gult har mye lys, mens lilla har en mye mørkere valør. Vi må derfor ha et mye større lilla fargefelt for å få balanse mellom gult og lilla. Rødt og grønt har lik lysverdi. Grønt og rødt er derfor i balanse når fargeflatene er like store. I kvantitetssirkelen er gult, oransje, rødt, lilla, blått og grønt delt inn slik at størrelsen på fargeflatene er i balanse.

Harmoni

Når du bruker fargene slik at mengden står i forhold til intensiteten, blir det harmoni. Skal du lage et bilde med likevekt i fargene, må du bruke mindre av de lyse, varme fargene og mer av de mørke og kalde. Når dette brytes, kan det oppstå en ekspressiv virkning.

Et tredelt maleri som viser tre blå menneskefigurer. Foto.

Evolution (triptyk), 1911, Piet Mondrian. Gemeentemuseum Den Haag. Hvordan synes du fargeintensitet og størrelse på fargeflatene fungerer her?


Sist oppdatert 05.05.2019
Skrevet av Inger Gilje Sporaland

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter