Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du nå om farger?

Sjekk om du har forstått de ulike fagbegrepene og forskjellen på ulike fargesystemer. Er påstandene i denne oppgaven riktige eller gale?

LK20

Sist oppdatert 09.10.2019
Skrevet av Inger Gilje Sporaland

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter