Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummer Ittens sju fargekontraster

Sitt sammen i grupper på 2–3 elever. Repeter de ulike fargekontrastene i Ittens fargelære og diskuter virkningen av dem. Drøft også hvordan dere kan bruke kunnskaper om fargekontraster i eget skapende arbeid.

LK20
Sist oppdatert 07.07.2019
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter