Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Etter å ha jobbet deg gjennom denne læringsstien skal du

    • vite hva ulike former symboliserer

    • kunne stilisere og abstrahere

    • kunne designe og vurdere kvaliteten på en logo