Hopp til innhold

Fagartikkel

Fargesirkelen og fargevalg

Farger kan brukes til å framheve det viktigste, gruppere, skille elementer eller gjøre informasjon lettere å huske. Fargevalg er viktige for det visuelle uttrykket, og det kan være vanskelig å velge farger som passer til budskap og målgruppe – og ikke minst å finne farger som fungerer godt sammen.

LK20
Fargesirkelen med tilnærminger for fargekontraster. Grafikk.

1: Analog fargesammensetning. 2: Komplementærkontrast. 3: Triade. 4: Utvidet komplementærkontrast. 5: Firklang: Kontrast ved bruk av rektangel i fargesirkelen.

Med utgangspunkt i fargesirkelen kan du lære deg noen teknikker for å finne farger som skaper dempede og harmoniske uttrykk eller gir en mer kontrastfylt og livlig stil.

Monokromatiske og analoge fargepaletter

Typisk fører enhetlig fargebruk til dempede uttrykk. Det kan du få til ved å velge monokromatiske eller analoge fargepaletter. Monokrom betyr at du velger kun én farge fra fargesirkelen og varierer ved å legge til eller blande med svart, hvitt og grått. Analog fargesammensetning består av farger som harmonerer fordi de ligger nær hverandre i fargesirkelen og ligner hverandre.

Monokrom og analog fargesammensetning. Kollasj.

Eksempler på monokrom og analog fargesammensetning.

Komplementærkontrast

Større kontraster gir mer liv. Komplementærkontrast regnes som den sterkeste kontrasten. Det får du ved å bruke to farger som står rett overfor hverandre i fargesirkelen. Rene komplementærfarger har et sterkt spenningsforhold og kan bli ubehagelige å se på hvis de legges oppå hverandre. For å få litt mer variasjon kan du bruke delt komplementærkontrast ved å velge de to fargene som står på hver side av komplementærfargen i fargesirkelen.

Triader

Andre kontraster som gir liv til komposisjonen, kan skapes ved å bruke triader. Det er tre farger som står like langt fra hverandre i fargesirkelen og danner et triangel. Som komplementærkontrasten kan også triader bli ganske voldsomme. En triade blir også kalt treklang.

Firklang

En firklang kan være fire farger som ligger like langt fra hverandre i fargesirkelen eller fire farger som er plassert som et rektangel. Firklanger gir harmoni og styrke, men ikke samme styrke som i en triade.

Mindre metning

For å dempe komplementærkontrasten eller triaden kan du blande den ene eller alle fargene med svart, hvitt og grått. Da får du mindre mettede farger og kan lage harmoniske uttrykk selv om grunnfargene i utgangspunktet er veldig intense sammen.

Sammenstilling av fargebruk i to blomster. Illustrasjon.

En triade med rene farger gir et voldsomt uttrykk, mens samme farger med mindre metning virker mer harmonisk.

I illustrasjonen over er de samme grunnfargene fra fargesirkelen brukt, men på den til høyre har fargene blitt dempet fordi de er blandet med gråtoner.

Inspirasjon til fargevalg

Fargevalg handler ikke om å følge absolutte regler, men om å finne noe som fungerer. Det finnes mange ulike nettsteder som hjelper deg med å finne inspirasjon til fargevalg. Et eksempel på et slikt nettsted er Adobe Color. Der kan du bruke fargevelgeren til å finne analoge og monokromatiske fargekombinasjoner, komplementærkontraster eller triader. Du kan også utforske og se hvilke fargekombinasjoner som er populære, eller søke på temaer og se hvilke farger andre har foreslått og brukt.

Fargeforslag fra Adobe Color. Skjermdump.

Fargeforslag fra Adobe Color.

Sist oppdatert 02.05.2017
Skrevet av Ellen Johansen

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter