Hopp til innhold

Fagartikkel

Kulør, metning og valør i farger

Har du opplevd at det kan være vanskelig å få andre til å forstå hvilken farge du mener når du skal beskrive en farge? Hvis du skal bruke visuelt språk for å beskrive og snakke om farger, er det tre begreper du bør forstå og kunne bruke: kulør, metning og valør.

LK20
Grafikk av Munsell 1929 fargekart. Illustrasjon.

Denne modellen er inspirert av Munsells fargesystem som ble utviklet på starten av 1900-tallet. Den viser hvordan kulør, metning og valør forholder seg til hverandre.

  • Kulør beskriver hvilken farge i fargesirkelen det er snakk om. Er den blå, gulgrønn eller lilla?
  • Metning sier noe om fargeintensiteten. Hvor sterk er fargen? Hvis en farge er blandet ut med svart, hvitt eller grått, har den lavere metning og intensitet enn en ren farge som ikke er blandet ut.
  • Valøren forteller oss hvor fargen hører hjemme på en lyshetsskala fra svart til hvitt.

Se for deg at du legger fargesirkelen rundt en sylinder som går fra hvitt i toppen til svart i bunnen. Hvis fargesirkelen kommer tett på sylinderen med gråtoner, går det ut over metningen, og fargen blir uklar og utblandet.

Hvis du holder fargesirkelen langt unna sylinderen med gråfarge, beholdes den opprinnelige, rene fargen. Flytter du fargene høyt opp og tett på sylinderen, får du en farge som er blandet ut med mye hvitt, mens du i bunnen får en farge med mye svart.

To tilnærminger for å beskrive farger

To hovedtyper fargemodeller tar utgangspunkt i denne måten å vurdere farger på. HSV-systemet (hue, saturation, value) tar utgangspunkt i fargens renhet og fargeglød. Når man skal beskrive farger etter dette systemet, tildeles den helt rene kuløren maksimalverdi, mens svart, hvitt og nøytrale gråtoner har de laveste verdiene.

HSL-systemet (hue, saturation, luminance) tar utgangspunkt i fargens lyshet i forhold til en gråskala. Der får hvitt den høyeste verdien, svart den laveste. Den rene utgaven av fargen, kuløren, får middelverdien og kan beskrives ut fra hvor mørk eller lys fargen hadde vært hvis den ble gjort om til en gråtone. Munsell-fargesystemet og det standardiserte CIE Lab-fargerommet er basert på denne tankegangen.

HSV og HSL fargekart. Illustrasjon.

HSV og HSL vist i tredimensjonal form.

Sist oppdatert 27.02.2018
Skrevet av Ellen Johansen

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter