Hopp til innhold

Fagstoff

Måleenheter og matematikk i grafisk design

Strukturer og mønstre kan skapes ved å repetere kjennetegn taktfast eller rytmisk. Du kan speile objekter om seg selv eller andre objekter i komposisjonen, rotere dem, forstørre, forminske eller la dem følge baner og former for å antyde bevegelse og fart.

Forskjellige typer mønstre. Grafikk.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når vi snakker om styrke i komposisjon, er det forhold og proporsjoner vi egentlig mener. I begrepet styrke ligger alle variasjoner som finnes, fra stort til lite, lyst til mørkt, hardt til mykt, fargesterkt til grått og liten til stor gjennomsiktighet, også kalt opasitet.

Mønster og matematikk

Når du skal jobbe visuelt med mønstre og styrkeforhold, kommer matematikkunnskapene dine til nytte i designarbeidet.

Det er ulike målesystemer som brukes for å beskrive designelementers styrke:

 • Størrelser og formater måles som oftest i millimeter for trykte medier og i piksler på skjerm.
 • Skrift måles i punkter.
 • Linjetykkelse måles i punkter, mens linjelengden måles i millimeter.
 • Farger i CMYK- og RGB-systemene beskrives gjennom fargekoder som sier hvor mye av hver primærfarge som er med i fargeblandingen. Hver av fargene i CMYK måles i prosent, mens intensiteten til hver av RGB-fargene representeres på en skala fra 0 til 255.
 • Opasitet (gjennomsiktighet) måles i prosent.

Du trenger også matematiske begreper for å beskrive hvor elementer er plassert, og hvordan de forholder seg til hverandre:

 • X- og Y-koordinater forteller hvor objekter er plassert i flaten.
 • Rotasjon og vinkler måles i grader, fra 0 til 360.
 • Symmetri og asymmetri brukes til å beskrive hvordan elementer forholder seg til midten av komposisjonen.
 • Objekter kan være parallelle, eller stå i et vinklet forhold til hverandre.
 • Elementer kan være frie, tangerende eller overlappe hverandre.
 • Speiling kan skje om objektets egen akse eller om et annet objekt.

Tips

For å holde orden på komposisjonen din bør du notere deg hvordan du har brukt disse virkemidlene.

 • Hvor mange grader roterte du objektet?
 • Hvor mange prosent gjennomsiktighet har du brukt?
 • Hvor langt flyttet du et objekt bort fra de andre?

CC BY-SASkrevet av Ellen Johansen.
Sist faglig oppdatert 13.06.2017

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter