Hopp til innhold

Fagartikkel

Blikket og komposisjonen

Et tydelig informasjonshierarki sikrer at lesernes øyne trekkes mot de viktigste delene av komposisjonen i riktig rekkefølge. Brukerne legger først merke til bilder, titler og uthevinger i designet.

LK20
Sliten plakatvegg. Bilde.

Når man ser på dette bildet, kan det være en utfordring å feste blikket. Kan du sette ord på hvorfor?

I den vestlige verden leser vi fra venstre mot høyre, ovenfra og ned. Det gjør at det er naturlig for oss å begynne å lete i toppen av formatet etter informasjon. Det har blitt sagt at det til og med er bevegelse på en helt tom flate, siden øyet vil begynne å søke etter informasjon – selv om det ikke er noe å finne.

Forskere har funnet ut at vi bruker et par sekunder på å skaffe oss oversikt over en A4-side. På den tiden bestemmer vi oss for om vi er interessert og vil se nærmere på innholdet, eller om vi forkaster det og forflytter blikket til noe annet.

Informasjonshierarki

I det første møtet med et medieuttrykk skanner øyet komposisjonen og gjør små stopp ved det som skiller seg ut. Disse små øyeblikkene der vi fokuserer og tar til oss informasjonen, kalles fiksasjoner. Vi fikserer blikket mellom 5 og 13 ganger på de to sekundene vi bruker på å godkjenne eller forkaste innholdet.

Det spiller en stor rolle hvor godt du som designer klarer å lede blikket til mottakeren over komposisjonen. Hvordan designelementer er organisert og framhevet fra mest til minst viktig, kalles et informasjonshierarki. Et tydelig hierarki sikrer at lesernes øyne trekkes mot de viktigste delene av komposisjonen i riktig rekkefølge.

Framheving

Blikket stopper lettere ved elementer som er framhevet fra de andre. For å framheve kan du for eksempel:

  • ta hensyn til leseretningen og plassere viktige elementer øverst der øyet begynner å lete
  • bruke kontraster for å styrke det som er mest viktig
  • ha godt med luft rundt det som skal stå i fokus

Se på layoutskissen til venstre. Er du enig i at blikket ditt beveget seg slik som pilene til høyre viser?

Generelt er det første vi legger merke til, bilder. Det andre er overskrifter, og det tredje uthevinger i brødteksten.

Hva slags bilder vi velger, er også med på å bestemme om vi klarer å fange mottakerens interesse:

  • Store fargebilder får mer oppmerksomhet enn mindre bilder i gråtoner.
  • Varme fargetoner får mer oppmerksomhet enn kalde.
  • Bildeserier trekker øyet mer til seg enn enkeltbilder.
  • Mennesker og ansikter kommer mer i fokus enn produkter og landskaper.
  • Portrettbilder (ansikter) får mer oppmerksomhet enn helfigurbilder.

Som designer må du alltid vurdere hvilken bevegelsesretning og rekkefølge som er best for formidlingen av budskapet. Bruk det du nå har lært, til å fordele fokusområdene i komposisjonen din på en gjennomtenkt måte. Hva kan du for eksempel gjøre hvis du vil at overskriften skal oppfattes før bildene?

Tenk over:

  • I hvilken rekkefølge ser du elementene på dette bokomslaget?
  • Hvorfor tror du navnet til forfatteren er større enn tittelen på boka?
Person holder boka About a boy av Nick Hornby. Bilde.
Sist oppdatert 15.03.2017
Skrevet av Ellen Johansen

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter