Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

    • forklare komposisjonsprinsippene bevegelse og enhet

    • kjenne til begrepet informasjonshierarki

    • kjenne til hva som ligger i begrepet gestaltpsykologi

    • forstå hvordan bevegelse og enhet kan brukes bevisst i egne arbeider