Hopp til innhold

Oppgave

Hvor enhetlig er merkevaren?

Finn ut hvordan den amerikanske supermarkedkjeden Target presenterer seg visuelt.

LK20

På det første bildet ser vi en kunde gå gjennom varene sine på et Target supermarked. På det andre poserer skuespillerne Isabella Russo og Kylie Cantrall med hunden Bullseye på premieren på Targets julemusikal «The Toycracker» på Spring Studios i New York i 2016.

Oppgave 1

Gjør et søk på nettet og finn ut hvordan den amerikanske supermarkedkjeden Target presenterer seg visuelt.

  1. Hvilke farger bruker de?
  2. Klarer du å finne fargekoden?
  3. Hvilket symbol er kjennemerket deres?
  4. Klarer du å finne noen regler for hvordan symbolet kan brukes?
  5. Hva slags fonter bruker de?
  6. Kan du finne noen sammenheng mellom hvordan deres butikker, annonser og websider ser ut?
  7. Klarer du å finne bilder der du mener Target bryter sine egne designregler?

Oppgave 2

Ta for deg en merkevare du kjenner til, og gjenta steg a til e i oppgave 1.

Oppgave 3

Sammenlign Target og merkevaren du fant.

Er en av dem bedre enn den andre til å framstå enhetlig? Begrunn svaret.

Sist oppdatert 16.06.2022
Skrevet av Ellen Johansen

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter