Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Idéskaping og mediedesign

Idéutvikling og planlegging av utforming er viktige sider ved profesjonelt arbeid med medieuttrykk. Verktøykassa til medieprodusenten består av et knippe teknikker for idéutvikling, kunnskaper om fortellerteknikker, grafisk design og uttrykkshistorie.

Fortelleteknikker og virkemidler

Fortelleteknikker og virkemidler blir brukt i medieuttrykk for å formidle historier, hendelser og budskap på bestemte måter. Klipperytmen i en film gir fart og spenning. Farger som brukes i et bilde, skaper en bestemt stemning. I en reklametekst brukes gjentakelse for å fremme merkevaren.

Læringsressurser

Fortelleteknikker og virkemidler

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale