Hopp til innhold

Fagartikkel

Fra camera obscura til 360

Ordet fotografi stammer fra de greske ordene fos som betyr “lys” og gráfein som betyr "skrive, tegne, risse". Ordet kan derfor oversettes med "lystegning".

Animasjon som viser utviklingen av fotografiet i kronologisk rekkefølge.

Å tegne med lys

Selve prinsippet bak fotografering har vært kjent lenge. Alt på 300-tallet f.Kr. beskrev Aristoteles hvordan det å slippe inn dagslys gjennom et lite hull i en vegg gir et opp-ned-bilde av omgivelsene på motsatt vegg.

Fotografiets utviking

Under kan du følge utvikling fra det første forsøket på å tegne med lys til dagens 360 fotografi. Trykk på bildene for å lese mer. Du kan gå fram og tilbake ved å trykke på de grå feltene nederst.

Sist faglig oppdatert 29.09.2021
Skrevet av Tom Knudsen
Rettighetshaver: Christine Holmen

Læringsressurser

Mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale