Hopp til innhold

Fagartikkel

Slik ble World Wide Web til

World Wide Web (WWW) er betegnelsen på en tjeneste som ble utviklet av Tim Berners-Lee og som vi i dag kjenner best som internett. Denne oppfinnelsen ble starten på det moderne informasjonssamfunnet.

LK20LK06

I dag er det nesten umulig å forstå at internett ikke var allment tilgjengelig for tretti år siden. Tenk bare på hvordan du med den største selvfølge søker etter informasjon på en søkemotor, hvordan du med et par raske tastetrykk laster ned musikk og filmer. Eller at du selv publiserer noe andre kan få tilgang til.

Starten på World Wide Web

I 1980 jobbet Berners-Lee ved CERN, verdens største institutt for partikkelfysikk. Han så behovet for et system som enkelt kunne utveksle informasjon mellom forskjellige datamaskiner.

Tim Berners-Lee ved datamaskinen. Foto.

Tim Berners-Lee utviklet World Wide Web.

Protokollen eller språket han presenterte kalte han Hyper Text Transfer Protocol (http).

Han tok aldri patent på oppfinnelsen sin, men delte den tvert imot gratis med alle som var interessert. Dette førte til at World Wide Web fikk en rask utbredelse, og at det ble utviklet mange nye programmer og tjenester.

HTML og URL

På verdensveven kan informasjon presenteres som websider der innholdet er merket med et eget markeringsspråk, HTML (HyperText Markup Language). En slik webside kan kombinere tekst med andre former for informasjon.

Ved hjelp av en nettleser kan sidene vises på datamaskiner hvor som helst i verden. Det eneste brukeren trenger å gjøre, er å skrive inn en nettadresse, også kalt URL (Uniform Resource Locator), eller å klikke på en lenke på en nettside. Tekster som settes sammen på denne måten, kalles for hypertekster.

TCP

Når vi kopler en datamaskin til internettet, får den umiddelbart en unik Internet Protocol Address (IP-adresse). Når vi skriver en nettadresse på datamaskinen vår og trykker på Enter, vil vi ved hjelp av en Transfer Control Protocol (TCP) finne de dataene som er lagret på denne nettadressen. Dette gjøres ved å dele opp programmet i uavhengige deler eller ”pakker”.

Ei TCP-pakke består av en ”kropp”, som er selve innholdet, og et ”hode”, som forteller hvor ”pakka” kommer fra og hvor den skal. Maskinen som sender ”pakka” regner ut en kontrollsum og legger den i ”hodet”. Maskinen som mottar ”pakka” ser på innholdet og regner ut sin egen kontrollsum. Dersom disse kontrollsummene er like, betyr det at dataene er kommet korrekt fram.

Eventyret startet med ARPANET

Eventyret startet midt under den kalde krigen på 1960-tallet. Advanced Research Projects Agency (ARPA) var blitt opprettet i 1958 for å utvikle ny teknologi for det amerikanske forsvaret. De satte seg som mål å lage et nettverk for å knytte datamaskiner sammen, som var så robust at ikke et enkelt punkt i nettet som sviktet skulle være kritisk for nettet som helhet. Dette ble realisert i 1964, da såkalt ”packet switching” ble introdusert.

I 1969 åpnet ARPA for at også andre aktører kunne knyttes til nettet, og i 1972 ble det Yngvar Lundh ved Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller utenfor Oslo som fikk etablert den første datamaskinen utenfor USA på ARPANET. Etter hvert ble det over hele verden utviklet tilsvarende nett. I Norge var universiteter og høgskoler tidlig ute med sitt UNINETT, som primært ble benyttet til å utveksle elektronisk post.

Først da Tim Berners-Lee ved forskningsinstituttet CERN i 1991 presenterte World Wide Web (www), vokste internett fram som et globalt nettverk.

Sist oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Jon Hoem og Svein Sandnes

Læringsressurser

Mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale